Crowdfunding alebo kolektívne financovanie je inovatívny spôsob získavania finančných prostriedkov na realizáciu projektov a financovanie podnikateľských, či neziskových aktivít.

Ako už naznačuje názov, kolektívne financovanie sa od tradičných spôsobov financovania líši najmä počtom finančných zdrojov. Zatiaľ čo pri tradičnom financovaní prichádza k čerpaniu prostriedkov z jedného alebo viacerých zdrojov, crowdfunding pomocou online platforiem spája záujemcov o financovanie s rozsiahlejšou komunitou investorov, a tak umožňuje realizátorom projektov získať potrebné peniaze vo forme menších príspevkov od väčšieho množstva jednotlivcov.

Výhodou crowdfundingu je, že je prístupný takmer každému, vďaka čomu ho často vyhľadávajú aj start-up a rastúce podniky. Je finančnou inováciou ale často krát aj pomáha inováciám a rizikovým projektom. Nejde však len o alternatívnu formu financovania. Veľký potenciál crowdfundingu sa skrýva práve za možnosťou budovať online komunitu, prostredníctvom ktorej sa dajú získať užitočné informácie o trhu, či priestor na oslovovanie nových zákazníkov.