Žltý Melón - CEO

Roman Feranec

Roman má dlhoročné skúsenosti v oblasti financií ako aj na trhu s nehnuteľnosťami. Viac ako päť rokov pôsobil vo významnej medzinárodnej poradenskej spoločnosti Accenture. Bol členom odboru Finančných služieb a poisťovníctva, kde participoval na viacerých projektoch pre významné banky na Slovenku, v Čechách a v Taliansku. V roku 2006 začal pracovať pre spoločnosť Grunt, a.s., jednu z popredných slovenských firiem na trhu s nehnuteľnosťami, kde bol členom predstavenstva zodpovedným za financie a vnútorné riadenie firmy. V roku 2007 sa stal zakladajúcim členom spoločnosti Gradial Investment Management, a.s., kde sa podieľal na desiatkach investičných a finančných transakciách najmä v oblasti realitného trhu.