Finnest - Head of Sales Slovakia

Katarína Jankovská

Viac ako 20 rokov skúsenosti v medzinárodnom bankovníctve. Dlhé roky expert na vzťahový manažment a leasing (SME a large enterprises). 

Finnest je vedúca platforma pre investovanie do úspešných stredných spoločností. Finnest nefinancuje startupy, ani malé projekty, ale výlučne etablované spoločnosti, ktoré sú dlhodobo úspešné a vytvárajú miliónové obraty. Mnoho z najúspešnejších MSP crowdfundingových kampaní bolo realizovaných práve prostredníctvom Finnest.