Startlab - project manager

Zuzana Zaťovič

Po 5 rokoch v biznise, koncom roka 2017 prešla do neziskového sektora. Momentálne spravuje portál StartLab.sk, stará sa operatívu, pomáha autorom a je zodpovedná za ďalší rozvoj systému.