Cieľom projektu CROWD-FUND-PORT je v období troch rokov (2016-2019) zanalyzovať situáciu ohľadom crowdfundingu v jednotlivých krajinách strednej Európy a napomôcť k odstráneniu bariér, ktorých výsledkom je nežiaduci presun kapitálu mimo územia Európskej únie.

V rámci projektu vznikol národný informačný crowdfundingový hub v Bratislave, ktorý zastrešuje Creative Industry Forum a ktorý vytvára platformu pre zdieľanie informácií medzi jednotlivými platformami na Slovensku, medzi platformami a orgánmi verejnej správy, poskytuje základné informácie o crowdfundingu záujemcom o realizáciu crowdfundingovej kampani, verejnosti, médiám aj potenciálnym investorom. Viac informácií o crowdfundingu na Slovensku nájdete na www.ciforum.crowdfunding.sk.

V spolupráci s projektom CrowdStream, ktorý je financovaný z programu Interreg Danube, vznikol ďalší informačný hub v Košiciach na Technickej univerzite Košice, Ekonomickej fakulte, http://inno-hub.sk/.

V období 10/2017 – 4/2018 bolo zrealizovaných päť crowdfundingových tréningov na ktorých mohli účastníci získať základnéinformácie o crowdfundingu a na čo nezabudnúť pri realizácii crowdfundingovej kampani:

1. tréning bol realizovaný pre finalistov súťaže Power Up! Energy start up so zameraním na crowdinvesting pre startupy

2. tréning bol realizovaný pre semifinalistov Startup awards 2017 so zameraním na crowdinvesting a ďalšie funkcie crowdfundingu realizovaného na zahraničných platformách pre startupy 

3. tréning bol realizovaný pre účastníkov Startup weekend Žilina a ďalšiu verejnosť so zameraním na lokálnych začínajúcich podnikateľov

4. tréning bol realizovaný pre študentov divadelného manažmentu VŠMU so zameraním na financovanie divadelných festivalov a iných kultúrnych podujatí

5. tréning bol realizovaný pre módny dizajnérov, ktorí sa zúčastnili ceny v oblasti módneho dizajnu Best fashion graduate organizovanej Slovak Fashion Council so zameraním na financovanie dizajnových produktov a podujatí v oblastí módy

O popularizácii crowdfundingu ako reklamného nástroja ale aj o tom aké miesto má reklama pri príprave crowdfundingovej kampani sa diskutovalo na raňajkách s reklamou, ktoré boli organizované v spolupráci s Klubom reklamných agentúr Slovenska a Radou pre reklamu. https://www.slideshare.net/PetraSvorcova1/crowdfunding-v-reklame-alebo-reklama-v-crowdfundingu/1

V rámci projektu sa aj priamo podporuje realizácia crowdfundingových kampaní.  roku 2017 boli podporené projekty v spolupráci s platformou StartLab www.startlab.sk – projekt BIVIO – projekt sociálneho podnikania. Jeho unikátnosť spočíva v tom, že popri plnohodnotných službách pre verejnosť bude mať aj svoj sociálny rozmer. V crowdfundingovej kampani na StartLab projekt vyzbieral 6 088 €. Druhý projekt Aby veda nebola biedna je projekt dvoch vedkýň v oblasti medicíny. V spolupráci s Dobrou krajinou to bol projekt Generácia 3.0 https://www.generacia30.sk/, ktorého cieľom je podpora a ocenenie pokrokových vzdelávacích iniciatív, ktoré dokážu motivovať pedagógov, prinášať inovácie a presadzovať lepšie učenie našich detí. Špeciálnymi projektmi boli projekty, ktoré sa realizovali síce technikou crowdfundingu ale na vlastných stránkach. Prvý z projektov Plán Bratislava bol projekt, na základe ktorého ako odmena bola najmä kniha o Bratislave – plán ako vylepšiť fungovanie Bratislavy, ktorú pripravovalo viac ako 40 odborníkov. Druhý projekt bol projekt Voláme SOS kampaň bola realizovaná v spolupráci so StartLab cez systém DARUJME.sk. Združenie pomáha ľuďom bez domova získať a udržať si prácu, bývanie či zbaviť sa dlhov. V roku 2018 bola podporená kampaň nápoja vyrábaného z konope ako náhrada za mlieko pre ľudí, ktorá bola realizovaná na platforme HitHit. Druhým vybraným projektom STOP KRUTOSTI bola mimoriadne aktuálna kampaň súvisiaca so zmenou legislatívy Slovenskej republiky v otázke postavenia zvieraťa ako veci, ktoré sa mení a zviera už nebude mať právne postavenie veci. Projekt predpokladá vytvorenie udržateľného finančného modelu na základe predaja predmetov súvisiacich so zvieracou problematikou a zároveň predstavuje financovanie výjazdov a právne zastúpenie týraných zvierat. Ďalším vybraným projektom je MÓDA NA RADOSŤ – Digitálna mapa slovenského dizajnu Slovak Fashion Council, ktorej cieľom je podpora lokálnej módy prostredníctvom vytvorenia aplikácie s mapou slovenských módnych tvorcov a predajní.

Na platforme Hit hit boli vybraté dve kampane Nosha goes big/nosha ide do veľkého, ktorej cieľom bolo získanej podpory pre rozvoj ekologického produktu ruksaku a tiež Debutový album kapely Secret Session. Kampaň Nosha bola síce neúspešná vzhľadom na fixné financovanie a aj vysokú cenu produktu (ekologického ruksaku) na druhej strane sa našlo až 45 podporovateľov a crowdfundingová kampaň vniesla značku Nosha do povedomia ľudí, ktorí sa zaujímajú o ekologickú módu (módne doplnky) a dizajn. Ďalšou podporenou kampaňou bola kampaň na crowdfundingovej platforme Crowdberry - Promo investičnej príležitosti Sensoneo, ktorej cieľom je získanie investorov pre inteligentné IoT senzory a softvérové aplikácie, ktoré pomáhajú optimalizovať náklady na zvoz odpadu, zlepšovať životné prostredie a kvalitu  života obyvateľov miest. Ďalšou vybranou kampaňou bola kampaň realizovaná na Indiegogo - Rain for Climate – restore your weather.

Creative Industry Forum aktívne spolupracuje pri popularizácii crowdfundingu aj s Centrom finančných inovácií, ktoré vzniklo na Ministerstve financií Slovenskej republiky začiatkom roka 2018. Predmetom spolupráce je podpora inštitucionalizácie vývoja crowdfundingu, identifikácia bariér národných aj cezhraničných finančných operácií, príprava podkladov pre národnú politiku alebo stratégiu v oblasti podpory rozvoja crowdfundingu, konzultácie pri príprave návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania (ACSP) pre podnikanie.

Významnou oblasťou, ktorej sa projekt venuje je aj prezentácia crowdfundingu ako nástroja participatívneho rozpočtovania najmä pre regionálne a lokálne autority. Ministerstvo financií je v tejto diskusii veľmi otvoreným partnerom, ktorý má záujem napomôcť vhodným riešeniam a podpore dobrej praxe. Forum konzultuje možnosti použitia crowdfundingu v grantových a dotačných schémach tak na úrovni slovenských miest, vyšších územných celkov ako aj národnými fondami ako je napr. Fond pre umenie.

Ďalšie aktuality, informácie o podujatiach ako aj všeobecne o crowdfundingu a o projekte CROWD-FUND-PORT možno nájsť na http://www.crowdfundport.eu/.

Do projektu CROWD-FUND-PORT je zapojených 11 partnerov z 9 krajín strednej Európy:

Slovenským partnerom projektu je záujmové združenie právnických osôb Creative Industry Forum www.ciforum.sk. Fórum od roku 2008 zvyšuje povedomie o kreatívnom priemysle a zameriava sa zlepšovanie podmienok na rozvoj jednotlivých sektorov kreatívneho priemyslu. Keďže ide o oblasť so sťaženým prístupom k tradičným bankovým zdrojom, jednou z oblastí záujmu fóra je aj hľadanie riešení v alternatívnych formách financovania, medzi ktoré patrí aj  crowdfunding.

Projekt Central European Crowd-funding support získal podporu v rámci priority 1 Spolupráca v inováciách s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť STREDNEJ EURÓPY, špecifického cieľa 1.2 Zlepšiť schopnosti a podnikateľské zručnosti pre pokrok v ekonomickým a sociálnych inováciách v stredoeurópskych regiónoch, programu Interreg CENTRAL EUROPE, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CROWD-FUND-PORT.html.

Creative Industry Forum
Grosslingova 63
811 09 Bratislava

email: ciforum@ciforum.sk