• Téma: Crowdfunding nielen ako finančný nástroj
  • Miesto: Trenčianska regionálna komora SOPK Jilemnického 2, 911 01 Trencin, Slovakia
  • Typ: workshop
  • Dátum: 26.02.2019 10:00

Nový trend spolupráce v Európe otvára nové možnosti! Podarí sa nám ho zachytiť a využiť v prospech dobrých myšlienok?

Podujatie je primárne určené pre:
- organizácie a osoby zaoberajúce sa nehmotným kultúrnym dedičstvom
- koordinátorov v oblasti kultúry, osvetové pracoviská
- zástupcov verejnej správy (najmä vo vzťahu k novým možnostiam participatívneho financovania kultúry a iných aktivít)
- iní záujemcovia sú tiež vítaní

Rámcový program:
1. Úvodné privítanie, TRK SOPK
2. Crowdfunding - čo to je, aké druhy poznáme, aké má funkcie a legislatívne prostredie a aké sú aktivity Centra finančných inovácií MF SR, Creative Industry Forum, Slavomíra Salajová
3. Crowdfunding ako nástroj participatívneho rozpočtovania, použitie crowdfundingu pri napĺňaní verejných stratégií a záujmov, pri nakladaní s verejnými financiami, ako používať matching pri crowdfundingu, Slavomíra Salajová
4. Príklady projektov crowdfundingovej platformy zameranej na verejnoprospešné projekty: https://www.startlab.sk/projekty/723-tanciaren/, https://www.startlab.sk/projekty/524-obnovenie-kultury/, Zuzana Zaťovič
5. Informácia o výzve na predkladanie žiadostí k zapojeniu sa do tréningov na podporu aktivít v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva
6. Diskusia