• Téma: crowdfunding na Slovensku
  • Miesto: Crowdberry, UNIQ Staromestská 3, 811 03 Bratislava
  • Typ: diskusia
  • Dátum: 15.06.2018 09:00

V rámci iniciatívy Crowd-Fund-Port sme spolu s kolegami z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) zapojených do projektu Crowd Stream zorganizovali stretnutie k téme crowdfunding na Slovensku.

Cieľom podujatia bolo umožniť stretnutie profesionálov zo sveta crowdfundingu, ľudí zo samospráv a iné zainteresované strany a otvoriť debatu o crowdfundingu a jeho potenciáli v našich zemepisných šírkach.

Diskusia sa týkala najmä nasledovných tém:

  1. Aká je aktuálna situácia crowdfundingu na Slovensku
  2. Vývoj crowdfundingu ako nástroja na participatívne rozpočtovanie verejných prostriedkov
  3. Iniciatívy Ministerstva financií SR
  4. Programy Crowd-Fund-Port z Interreg Central Europea Crowd Stream z Interreg Danube Programme