• Téma: Vývoj a podpora crowdfundingu v strednej Európe
  • Miesto: Viedeň, Rakúsko
  • Typ: konferencia
  • Dátum: 10.05.2019 09:30
  • 09:30 - 10:00 Registrácia
  • 10:00 - 10:15 Úvod (CONDA, Paul Pöltner)
  • 10:15 - 10:45 Crowdfunding v strednej Európe: výsledky projektu Crowd-Fund-Port (E-zavod, Anja Prislan)
  • 10:45 - 11:30 Sputenie siete crowdfundigových hubov v strednej Európe: prezentácia o činnostiach CF hubov v strednej Európe. Diskusný panel: výzvy pri podpore CF v strednej Európe.
  • 11:30 - 12:30 Občiansky crowdfunding: skúsenosti z Talianska a Rakúska
  • 12:30 - 13:30 Podielový crowdfunding a EU regulácie: prezentácia u súčasnom stave a diskusný panel s hosťami z CF platforiem zo strednej Európy (Rocketside, Maďarsko; Crowdberry, Slovensko)

Registrácia