O projekte

BIVIO je unikátny slovenský projekt realizovaný Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, ktorého cieľom je spojiť poskytovanie plnohodnotných služieb verejnosti s prípravou osôb s mentálnym postihnutím na budúce zamestnanie.

Víziou projektu je vytvoriť centrum, v rámci ktorého môžu ľudia s mentálnym postihnutím absolvovať potrebné vzdelávacie a rehabilitačné kurzy a praktické tréningy v oblastiach poskytovania ubytovacích služieb, služieb verejného stravovania a služieb práčovne so žehliarňou. Vzhľadom na požiadavku dlhodobej udržateľnosti Centra BIVIO budú zriadené 3 komerčné prevádzky – penzión, reštaurácia a práčovňa, ktoré budú poskytovať služby širokej verejnosti, a tým pádom umožnia získavanie finančných prostriedkov potrebných na to, aby mohla byť príprava ľudí s mentálnym postihnutím na budúce zamestnanie bezplatná.

BIVIO taktiež plánuje vyškoliť ročne 10 ľudí s mentálnym postihnutím a zároveň vytvoriť 13 nových pracovných miest, z toho 5 pre osoby s mentálnym postihnutím.

Prečo Crowdfunding? 

Pochopiteľne, nájsť priestor na uskutočnenie takého veľkého a rôznorodého projektu ako je BIVIO nebolo jednoduché. Organizátori si nakoniec vybrali priestory bývalej školy na Alstrovej ulici č. 153 v bratislavskej Rači, ktoré však už niekoľko rokov chátrali a ich rekonštrukcia si vyžadovala vyšší rozpočet, ako sa pôvodne predpokladalo.

Organizátori sa rozhodli obrátiť sa na širokú verejnosť, konkrétne prostredníctvom crowdfundingu na báze odmeny. Crowdfundingová kampaň projektu bola realizovaná cez platformu Startlabhttps://www.startlab.sk/projekty/323-pomozte-nam-otvorit-bivio/. Pri realizácii kampane sa však potvrdili, prípadne ukázali kapacity slovenského crowdfundingového prostredia a zákonitosti kampaní. Z pohľadu realizácie projektu ide o úspešnú kampaň, keďže išlo o flexibilné financovanie a  podarilo sa vyzbierať 6088 eur. Ambícia projektu však bola 20000 eur, ktorú sa nepodarilo dosiahnuť. Dôvodom je najmä obdobie spustenia kampane a hlavne jej ukončenia v čase na začiatku januára, kedy je aktivita všetkých značne utlmená. Tiež výška stanovenia cieľa nereflektovala kapacitu platformy a najmä realizované kampane so sociálnym zameraním. Uvedené spôsobilo, že kampaň dosiahla  30 % svojho finančného cieľa. Nezanedbateľnou súčasťou kampane je ale komunikačné posolstvo a zviditeľnenie projektu a práce BIVIO.

Aj napriek tomu, že kampaň už bola ukončená, projekt ešte stále môžete podporiť prostredníctvom finančného daru v ľubovoľnej hodnote prostredníctvom oficiálnej stránky projektu.  Veríme, že tento jeden z prvých projektov otvorí priestor do budúcna využívať crowdfunding ako zdroj financovania aj pre ďalšie projekty sociálneho podnikania.