Generácia 3.0 je iniciatíva Nadácie Pontis zameraná na revitalizáciu slovenského školstva a tiež prvá slovenská crowdfundingová kampaň, ktorá získala podporu projektu Crowd-Fund-Port.

Plán Generácie 3.0 je vybrať pokrokové vzdelávacie projekty, oceniť ich a overiť ich účinnosť a efektívnosť s cieľom zaviesť tieto nové prístupy do praxe.

V roku 2018 bude možné Cenu Generácia 3.0 získať v kategóriách:

  1. Osobnosť pripravená na zmeny
  2. Technologické a prírodné znalosti
  3. Kariérne a podnikateľské zručnosti
  4. Sociálne a občianske kompetencie
  5. Inovácie v systéme vzdelávania

Kampaň môžete podporiť na platforme Dobrá krajina.