Sensoneo je slovenská spoločnosť, ktorá sa zameriava na vývoj riešení pre smart manažment odpadov. Od svojho založenia v roku 2014 sa Sensoneo stalo svetovým lídrom. Ich služby momentálne využíva 22 krajín na 5 kontinentoch. 

Vzhľadom na narastajúcu urbanizáciu je manažment odpadu čoraz náročnejší a drahší. Teraz sa však mestá a spoločnosti môžu spoľahnúť na Sensoneo, ktoré za nich túto ťažkú prácu hravo odvedie. Kombinácia ultrazvukových smart senzorov na monitorovanie odpadu s inteligentným a sofistikovaným softvérom umožňuje mestám a spoločnostiam robiť strategické rozhodnutia založené na skutočných údajoch a optimalizovať odpadovú zvozovú logistiku. 

Funkcie

Sensoneo umožňuje firmám a spoločnostiam konkrétne: 

  • monitorovať aké plné sú smetné koše
  • naplánovať zvozové trasy na základe údajov v reálnom čase 
  • odvážanie odpadu len vtedy, keď je to naozaj potrebné, čím sa znížia zbytočné náklady na zvoz prázdnych a poloprázdnych kontajnerov 
  • úsporu približne 30% ročných nákladov na zvoz odpadu (Pri meste s rozpočtom 25 mil EUR na zvoz a likvidáciu odpadu v meste v, z čoho polovica (12,5 mil EUR) je použitá len  na zvoz, má  Sensoneo potencíal ušetriť 3.75 mil EUR ročne.)
  • obmedzenie počtu dopravných prostriedkov potrebných na zvoz kontajnerov, čo odľahčí mestskú premávka a  minimalizuje výfukové exhaláty 

Všetok hardvér a softvér spoločnosti Sensoneo je vyvíjaný a vyrábaný na Slovensku. Okrem toho, systém Sensoneo na prenos dát zo senzorov využíva všetky dostupné siete internetu  (NB-IoT, LoRaWAN, Sigfox).  Ide o prvé 100 % pripravené riešenie na najväčšiu sieť vecí NB-IoT, čo zo spoločnosti Sensoneo robí technologického lídra s prestížnymi medzinárodnými partnermi akými sú T-Mobile v USA, Huawei v UAE, Nokia, Microsoft, Vodafone, Orange a mnoho ďalších. 

Sensoneo a crowdfunding

Crowdfundingová kampaň Sensoneo momentálne prebieha na podielovej platforme Crowdberry s finančným cieľom 1.2 mil EUR. Záujem už prejavilo 67 investorov, ktorí zatiaľ nezáväzne indikovali záujem investovať viac ako 101% požadovaného kapitálu. 

Financie budú využité na: 

  • posilnenie už prebiehajúcej medzinárodnej expanzie – rozšírenie obchodných tímov pre zahraničné trhy
  • rozšírenie technického tímu pre aktívnu prítomnosť na americkom trhu (požiadavka US partnerov)
  • posilnenie tímu zákazníckej podpory 
  • posilnenie tímu pre vývoj a výskum s cieľom udržať aktuálne technologické líderstvo. 
  • posilnenie marketingových a brandingových aktivít so zameraním na zákazníkov v Severnej Amerike, Blízkom východe a Európe

Pre viac informácií navštívte www.sensoneo.com

 

Projekt bol podporený v rámci iniciatívy Crowd-Fund-Port Interreg Central Europe